Statkraft

Energy

1,092 followers

Elektro Tokke kraftverksgruppe at Statkraft

Expires in 13 days


Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.
Region Sør-Norge har ansvar for drift og vedlikehold av Statkraft sine vannkraftanlegg i Rogaland, Hordaland, Øst-Agder, Telemark og Buskerud. Anleggene blir driftet av fire kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontor i Sauda og på Dalen.
Kraftverksgruppe Tokke har ansvar for drift av 12 kraftverk i Telemark, som produserer tilsammen 5TWh og har i dag 36 ansatte og 8 lærlinger. Kraftverksgruppen består av 2 vedlikeholdsgrupper, med oppmøtesteder på Dalen, i Vinje og Vrangfoss. Oppmøtested for denne stillingen blir i Tokke eller Vinje.

Din rolle:

 • Drift og vedlikehold av kraftverk med tilhørende installasjoner
 • Forebyggende vedlikehold, reparasjoner og nymontasje
 • Tilsyn, tilstandsvurderinger og feilsøking
 • Deltakelse i prosjekt eller større vedlikeholdsarbeid i egen kraftverksgruppe eller i andre kraftverksgrupper ved behov
 • Dokumentere vedlikehold i samsvar med interne rutiner
 • Planlegge og gjennomføre mindre elektroprosjekter; byggeledelse

Din profil:

 • Fagbrev som energimontør, Teknisk fagskole
 • Erfaring fra kraftverksdrift eller lignende kan være en fordel
 • Sterkt engasjement for helse, miljø og sikkerhet
 • Gode samarbeidsevner, tar initiativ og er selvstendig
 • Nysgjerrig, fleksibel og lærevillig
 • Erfaringi bruk av PC-basert utstyr/mobil applikasjoner, samt evne til å utføre administrative oppgaver
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • God fysisk helse med tanke på brannberedskap/røykdykking
 • Fleksibel med tanke på reiseaktivitet

Statkraft tilbyr:

 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En bedrift med kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordninger

Fylke:

Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

02.12.2018

Arbeidssted:

Dalen, Vinje

Kontaktpersoner:

Hallgeir Kleiv, Kraftverkssjef
tlf: 35 07 96 50
mob: 90 57 86 92

Hjemmeside:

http://www.statkraft.no
Apply now

Remember to mention that you found this position via Trinity CareerGate

Company overview