Internrevisor inom IT till Group Audit at Handelsbanken

Expires in 14 days


Handelsbanken är en fullsortimentbank med ett decentraliserat arbetssätt och stark lokal närvaro genom ett landsomfattande kontorsnät. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet och långsiktiga kundrelationer där det personliga mötet med våra kunder är centralt.
Som medarbetare hos oss finns stora möjligheter att utvecklas åt det håll som intresserar dig mest. Vi har närmare 400 kontor i Sverige och verksamhet i fler än 20 länder. Vi är en internationell bank med många möjligheter.
I Handelsbanken är ordning och reda grundläggande för verksamheten, med god ordning kan fokus läggas på att göra fler affärer, minska kostnaderna och få nöjdare kunder. Group Audit har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordning av revisionsfrågor inom koncernen och bidrar med sitt arbete till att upprätthålla ordning och reda och att uppnå bankens mål. Avdelningen ansvarar för utvärdering och granskning av intern styrning, riskhantering och intern kontroll, samt granskning av räkenskaper och årsredovisning.
IT-revisionen ansvarar för den interna revisionen av bankens IT-verksamhet. Arbetet innebär att vi årligen gör en riskbedömning av den interna kontrollen inom bankens IT-verksamhet och hur IT-stödet är organiserat inom bankens olika affärsområden på hemmamarknader och internationella enheter. Med riskanalysen som grund utarbetar vi en plan för vilka områden som ska granskas och vad vi vill uppnå med granskningen. Internrevisionen bedrivs utifrån vedertagen revisionsmetodik och i vår granskning utgår vi från etablerade standards som exempelvis ISO/IEC 27001 och ITIL. Arbetets innehåll är också till viss del styrt av de krav som ställs på bankens IT-verksamhet i form av Finansinspektionens föreskrifter. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och utförd revision avrapporteras löpande till granskade enheter.
Att arbeta med internrevision på Handelsbanken kommer ge dig stor inblick i olika delar av bankens IT-verksamhet och de verksamhetsområden som ansvarar för dessa. Vi deltar även i granskningar av andra verksamhetsområden inom banken vilket ger dig en bredare inblick i bankens verksamhet. Du kommer ha regelbundna kontakter med olika delar av våra verksamheter i Sverige och med bankens internationella enheter vilket ger dig möjligheter att bygga ett brett nätverk inom banken. På gruppen arbetar vi gemensamt med att utveckla planer, arbetsmetodik och granskningsprogram och du kommer ges stor möjlighet att själv vara med och påverka och utforma vårt arbete och din personliga handlingsplan.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av IT-revisionsarbete och vill fortsätta utvecklas inom revision, förslagsvis arbetar du idag på ett av de större revisionsbolagen eller med internrevision på något annat större bolag. Alternativt arbetar du idag med riskbedömning, styrning eller kontroll av IT-verksamhet i större organisationer eller har en bred erfarenhet av olika verksamheter inom IT eller informationssäkerhet med ett intresse av att utvecklas inom dessa områden.
Vidare förväntas du ha grundläggande kunskaper om hur operativa risker är kopplade till organisation, teknik och arbetsprocesser. I detta ingår att bedöma risker i bland annat tekniska miljöer och driftprocesser.
Då vårt arbetssätt till många delar kan liknas vid projektform är erfarenhet av att leda eller arbeta i projekt eller utredningar meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen är du en utåtriktad person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team och uttrycker dig väl både i tal och skrift på både svenska och engelska. Andra egenskaper vi söker är sunt förnuft, känsla för ordning och reda samt förmåga att leverera det som vi åtagit oss. Vi arbetar aktivt med certifieringar varför det är meriterande om du är certifierad inom revisionsområdet (CISA, CIA) eller innehar annan relevant certifiering (CISM, CRISC) alternativt har som mål att certifiera dig inom området.
Apply now

Remember to mention that you found this position via Trinity CareerGate