Skal du være praktikant i KL's kontor for Børn og Folkeskole i efteråret 2019? at Kommunernes Landsforening (KL)

Expires in 10 days

Hvis du interesserer dig for politisk interessevaretagelse på børne- og ungeområdet, så vil en praktikplads i KL's kontor for Børn og Folkeskole være lige noget for dig. 

Kontor for Børn og Folkeskole 

Som praktikant i KL's kontor for Børn og Folkeskole vil du få indblik i kommunernes arbejde på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, samt hvordan KL som interesseorganisation varetager områderne. Du vil samtidig få indblik i den omskiftelige og levende hverdag i en politisk organisation med tæt kobling til både kommuner og stat. Det sker både gennem projekter, som KL gennemfører sammen med kommuner, ministerier og de faglige organisationer samt via de mange forskellige arrangementer, som kontoret afholder.

Mulighed for at arbejde i dybden, bred viden og mange perspektiver  

Kontoret varetager opgaver inden for digitalisering, dagtilbud, folkeskole, overgang til ungdomsuddannelser og det uddannelsespolitiske område. Der vil derfor være mulighed for at tone dine praktikopgaver i forhold til din profil og interesse.  

Du vil som praktikant komme til at arbejde med et eller flere af kontoret arbejdsområder. Mange projekter og arrangementer går på tværs, så du vil opleve, at dine opgaver ofte dækker flere områder. Denne måde at løse opgaverne på er grundlæggende for vores arbejde i hele KL, hvor samarbejde er et nøgleord. Det betyder, at du som praktikant i KL vil få mange spændende relationer både internt og eksternt, som vil give dig en bred viden og mange perspektiver på dagtilbud og folkeskole. Du får en erfaren konsulent som mentor, som løbende vil følge op på din læring og give feedback på dine opgaver.  

Arbejdsopgaver 

Du vil som praktikant løse forskellige typer opgaver relateret til KL’s politiske interessevaretagelse og understøttelse af kommunerne. Det kunne fx være: 

 • Planlægge og afvikle større arrangementer 
 • Være med til at udvikle nye initiativer  
 • Koordinere samarbejde på tværs og i netværk  
 • Opdatere og udarbejde nyhedsartikler til vores hjemmeside 
 • Indsamle, bearbejde og analysere data, viden og erfaringer fra kommunerne på børne- og ungeområdet i forhold til konferencer, oplæg, m.m. 

De mangeartede opgaver gør, at du har mulighed for at udvikle en bred vifte af kompetencer gennem din praktik. Samtidig er kontoret rummeligt og værdsætter nye og innovative input, hvilket betyder, at det er muligt at byde ind med egne interesser og idéer inden for området.  

Du skal i din ansøgning gøre det klart for os, hvad du mere specifikt er interesseret i at arbejde med i vores kontor. 

Hvem er du? 

 • Du er aktiv studerende på kandidatdelen af en videregående uddannelse 
 • Du arbejder systematisk og struktureret og kan bevare overblikket, også når der er flere opgaver i en travl hverdag 
 • Du kan hurtigt omstille dig og har lyst til at lære nyt 
 • Du er god til at indgå i et socialt fællesskab og kan samarbejde i din opgaveløsning 
 • Du har gode skriftlige kompetencer og er god til at formulere dig klart og tydeligt  
 • Du hjælper gerne dine kollegaer, hvor ingen opgaver er for små   
 • Du er god til at overholde deadlines 
 • Du er initiativrig, nysgerrig, arbejdsom og målrettet 
 • Det kan endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til og interesse for dagtilbuds- og skoleområdet 

Engageret kontor med plads til læring og ansvar for praktikanterne 

Du kommer til at arbejde midt i København, hvor du i kontor for Børn og Folkeskole kommer til at dele hverdagen med 20 gode kolleger med forskellige baggrunde.  

Derudover bliver der mulighed for at deltage i en eller flere temadage/konferencer rundt om i Danmark. KL har et stort studenter- og praktikantnetværk, hvor du har mulighed for både at socialisere og netværke. 

De praktiske rammer 

Praktikperioden strækker sig fra ultimo august 2019 til ultimo januar 2020. Arbejdstiden er på 30-37 timer om ugen. Praktikstillingen er ulønnet og skal kunne meritoverføres. 

Samtaler vil blive afholdt fredag den 3. maj.