Nykredit

Multiple industries

2,033 followers

Analytiker til Kapital at Nykredit

Posted 1 week ago

Kan du analysere store datamængder og overskue finansiel lovgivning? Har du lyst til at påvirke fremtidens kapitalstyring i Danmarks største låneudbyder? Og vil du være med til at sikre, at Nykredits kreditrisikomodeller implementeres, så de er ”Bedst til Kunder”? Så læs videre.

Dit kommende job

I Nykredit går vi på arbejde for at gøre livet bedre for boligejerne og virksomhederne, og hver afdeling bidrager på sin måde til at nå det mål. I afdelingen Kapital er vi ansvarlige for kapitalstyring herunder optimering af Nykredits kapitalomkostninger. Kapital er ansvarlig for:

  • datagrundlag og beregning af kreditrisikomodeller og risikoeksponeringer/kapitalkrav
  • forretningsmæssig implementering af og support på kreditrisikomodeller og kapitalanvendelse
  • intern og ekstern kapitalrapportering samt indberetning til myndigheder.

Desuden understøtter vi forretningen i at optimere kapitalanvendelse og processer, så fokus effektivt kan være på de mest lønsomme kunder.

Dine ansvarsområder

Det bliver din opgave at forene risikoberegninger, store datamængder, høj datakvalitet samt regulatoriske og forretningsmæssige krav i Kapital. Det sker gennem implementering af modeller og risikoberegninger samt udarbejdelse af rapporter og konkrete beslutningsoplæg, som vores ledelse og forretningsenheder kan støtte sig til, når de skal disponere over koncernens kapital. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at:

  • beregne Nykredits kreditrisikoparametre og kapitalkrav; herunder vedligeholdelse og udvikling af input, beregninger og datakvalitet
  • indsamle, behandle og analysere store datamængder, der anvendes bredt i koncernen bl.a. som led i udarbejdelsen af nye IRB-modeller
  • yde forretningssupport på kreditrisikomodeller og kapitalberegninger
  • rapportere til forretningsområder, ledelse og Finanstilsynet.

Du er nysgerrig på forretningen og dennes behov, da vi er ansvarlige for den løbende forretningsmæssige anvendelse af Nykredits kreditrisiko- og ejendomsværdimodeller.

Du har erfaring med

Hvis du har erfaring med kapitalstyring, er det naturligvis en fordel, men hvis din interesse for området er større end din praktiske erfaring, skal du ikke holde dig tillbage, da afdelingens erfarne kolleger sørger for at støtte dig fra første dag. Vi forventer til gengæld, at du har en videregående økonomisk uddannelse og interesse for finansiel lovgivning. Du har erfaring med håndtering og analyse af store datamængder og har erfaring med eksempelvis SQL, SAS eller R. Har du oven i købet kodet i SAS, er du et skridt foran. Du har en udpræget analytisk tilgang til dine opgaver og er skarp i din skriftlige formidling.

Din nye arbejdsplads

Vi er en afdeling bestående af otte dygtige specialister, som ud over et fagligt højt niveau også værner om et uformelt arbejdsmiljø med plads til godt humør. I afdelingen er sparring og samarbejde med kolleger nødvendigt for at løse de forskellige opgaver. Vi har en bred snitflade i organisationen, der involverer samarbejde med vores søsterafdeling ALM samt Risiko, Kredit, IT og de forretningsvendte enheder. Du får din daglige gang i Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i København.

Er du interesseret?

Søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, kontakt chef for Kapital Thomas Viuf Overgaard, 44 55 10 66 eller seniorrekrutteringspartner Christian L. Henningsen, 44 55 18 43.

Ansøgningsfrist: 8. august 2019
 
Nykredit er en finansiel koncern, der sammen med vores partnerbanker i Totalkredit vil være danske boligejeres foretrukne finansielle partner. Vi står op for at rykke endnu tættere på vores kunder - og går du en ekstra mil for dem, for projektet og for Nykredit, gør vi det samme for dig. Du har mange muligheder for at være med til at udvikle Nykredit, samtidig med at din karriere altid vil være i bevægelse. Mod nye udfordringer, andre opgaver og større ansvar i Nykredit.  

Company overview