Kickstart din karriere som Transfer Pricing-graduate i Store Selskaber at Skattestyrelsen

Expires in 4 days

 fxm5p1x2tn.png

Kickstart din karriere som Transfer Pricing-graduate i Store Selskaber

Skat er ikke enkelt – derfor har vi brug for dig. Brænder du for at arbejde med multinationale koncerners internationale skatteforhold? Er du god til at gennemskue komplekse strukturer, og har du flair for revision, international selskabsskatteret eller økonomi? Drømmer du om at blive en af Danmarks allerbedste transfer pricing-eksperter? Så start din karriere med et 2-årigt graduate-forløb hos os, hvor du efterfølgende bliver fastansat.

Vil du skabe din egen karrierevej, mens du gør en forskel?
Koncernintern samhandel udgør i dag mere end 70 % af verdenshandlen. Du kan være med til at sikre, at der prisfastsættes korrekt, for dermed at sikre det danske skattegrundlag.

Skattestyrelsen, Store Selskaber tilbyder dig en unik mulighed for at starte din karriere som graduate, og dermed få en bred viden indenfor transfer pricing og international selskabsskat. Har du lige afsluttet eller er tæt på at afslutte en relevant uddannelse, og brænder du for at komme til at arbejde med komplekse internationale skatteproblemstillinger, så er graduate-forløbet i Skattestyrelsen måske noget for dig.

Der vil være mulighed for at præge dine arbejdsopgaver afhængigt af dine interesser og faglige styrker. I det 2-årige forløb vil du fx komme til at arbejde med:

 • prisfastsættelse af varer, tjenesteydelser, finansielle transaktioner og immaterielle aktiver
 • forhandling med andre landes skattemyndigheder omkring ophævelse af dobbeltbeskatning, herunder Mutual Agreement Procedure (MAP) eller Advance Pricing Agreements (APA)
 • dataanalyse af internationale skatteforhold.

Er det dig vi leder efter?
Du afslutter din kandidatuddannelse eller professionsbachelor i skat senest den 1. august 2021 eller har afsluttet den inden for de seneste år. Du er fx uddannet cand.merc.jur, cand.merc.aud, cand.merc.fir, cand.jur, cand.polit, cand.oecon eller lignende. Hvilken kandidatuddannelse er ikke så afgørende, så længe du kan redegøre for, hvordan din uddannelse, interesse og/eller erfaring er relevant for graduate-stillingen.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har en god talforståelse og analytiske evner
 • kan formidle klart og præcist på skrift med fokus på modtageren, både på dansk og engelsk
 • har evnen og lysten til at sætte dig ind i et globalt skatteområde under konstant udvikling
 • kan arbejde struktureret samt skabe overblik over komplekse problemstillinger
 • er en teamplayer og samtidig kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvaret for egne opgaver
 • deltager aktivt i sparring med kollegaer og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Bliv en del af teamet
Du kan se frem til at blive en del af en transfer pricing-enhed præget af en uformel omgangstone og med god mulighed for indflydelse på retning og arbejdsopgaver. Dine kollegaer har forskellige baggrunde og anciennitet, men er alle fagligt dygtige og engagerede, og du kommer til at arbejde sammen med hele teamet. Der er et godt socialt miljø, hvor der er plads til faglig udvikling samtidig med at have det sjovt.

I graduate-forløbet tilbyder vi følgende:

 • et faseopdelt forløb bestående af praktisk læring i enhederne og et skræddersyet kursusforløb, der er tilrettelagt, så du sideløbende kan arbejde med teori i praksis
 • en struktureret indføring i transfer pricing-revision, dataanalyse, international selskabsskatteret, ophævelse af dobbeltbeskatning og værdiansættelse
 • mulighed for kortere praktikophold i andre enheder i andre dele af Store Selskaber
 • et graduate-hold som du kan sparre med om opgaveløsning og kompetenceudvikling, og som kan give dig et fagligt og socialt netværk i Skattestyrelsen bl.a. gennem graduate-events og kurser
 • en mentor i form af en erfaren kollega, som du i fortrolighed kan søge råd og vejledning hos.

Dine muligheder efter endt graduate-forløb
Graduate-forløbet starter den 1. september 2021. Efter graduate-forløbet på de 2 år bliver du fast tilknyttet i den transfer pricing-enhed, hvor du og Skattestyrelsen mener, at du kan gøre bedst brug af dine kompetencer. Her vil du videreudvikle din faglighed for at løse både nuværende og fremtidige opgaver i enheden.

Afdelingen Store Selskaber, som alle transfer pricing-enheder er en del af, er organisatorisk placeret under fagområdet Selskaber i Skattestyrelsen. I Store Selskaber arbejder vi med de ca. 10.000 største selskaber i Danmark. På transfer pricing-området har vi ansvaret for, at alle koncernforbundne selskaber handler i overensstemmelse med armslængdeprincippet ved samhandel inden for koncernen.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamensbeviser eller udskrift af karakterer på igangværende studie bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest mandag den 10. maj 2021. Vi indkalder løbende til samtaler i både Aarhus, Odense og København. De lokale funktionsledere og kontorchefer samt koordinatorer vil deltage i samtalerne. Forbered dig på, at samtalen kan foregå via ’Teams’ på grund af denne nuværende Covid-19 situation.

Har du spørgsmål til graduate-forløbet, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Niels Jensen på telefon 72 37 55 10 (København), Funktionsleder Charlotte Jane Hansen på telefon 72 38 37 96 (Odense) eller Funktionsleder Henrik Juhl på telefon 72 38 41 69 (Aarhus, Herning og Hjørring).

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC). Der vil forud for ansættelsen blive indhentet reference og straffeattest.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Store Selskaber er i øjeblikket repræsenteret i Herning, Hjørring, København, Odense, Aarhus. Du bliver tilknyttet en af følgende adresser:

Brændgårdvej 10, 7400 Herning

Parallelvej 11, 9800 Hjørring

Hannemanns Alle 25, 2300 København S

Lerchesgade 35, 5000 Odense C

Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg

Præcisér gerne ved din ansøgning, hvor du ønsker at være tilknyttet.

Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre finansieringen af det, vi er fælles om.

Uanset, hvilken jobfunktion du skal varetage i Skattestyrelsen, kommer du til at arbejde med at sikre finansieringen af velfærdssamfundet og meget af det, der skaber sammenhængskraft i Danmark; skoler, hospitaler, veje og meget mere. Vores organisation er fyldt med specialister, der arbejder sammen på tværs af mange forskellige fagligheder og geografisk placering, så du bliver en del af et mangfoldigt fællesskab, hvor vi løser komplekse og krævende opgaver. Som ny vil du opleve, at læringskurven er stejl, og at du opbygger kompetencer, der vil følge dig i din videre karriere.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.