Dansk Industri

Multiple industries

1,178 followers

Erfarne arbejdsmiljøkonsulenter til SMV’er indenfor industrien at Dansk Industri

Dansk Industri søger konsulenter til ny opsøgende, virksomhedsrettet besøgstjeneste, hvis formål er at understøtte arbejdspladsnære aktiviteter omhandlende arbejdsmiljøforhold indenfor industrien. Besøgstjenesten er den væsentligste del af BFA Industris indsats i de kommende år i den nationale arbejdsmiljøindsats.

Om dig

  • grundlæggende og bred viden om arbejdsmiljøforhold i industrien
  • erfaring med opsøgende virksomhedskontakt, gerne inden for industrien
  • både holdspiller OG selvkørende
  • fleksibel i planlægning af arbejdstid og ferier
  • kørekort og egen bil til rådighed, da der er tale om en udekørende landsdækkende aktivitet.

Om jobbet

Du vil indgå i et team på 6 konsulenter, der parvis udfører opsøgende arbejdsmiljøarbejde målrettet industriens virksomheder. Hvert hold består af to personer: en arbejdsgiver- og en arbejdstager repræsentant.

Arbejdet består primært i at præsentere BFA Industris værktøjer til at få styr på arbejdsmiljøet og er en del af at nå målene i den nationale arbejdsmiljøindsats. Der er således ikke tale om en opgave som proceskonsulent i forhold til indsatsen på virksomhederne.

Der vil være opsøgende kanvas opgaver, hvor vi etablerer kontakt med virksomhederne forud for besøg. Vi har et fælles sekretariat, der organiserer kalender m.m.

Der vil være andre udadvendte aktiviteter som oplæg ved lokale netværksmøder, fyraftensmøder på virksomhederne, møder i regionalforeninger osv., hvor vi fortæller om denne ordning.

Vi skal løbende udarbejde understøttende materialer som vejledninger/flyers, præsentationer m.m. Alle muligheder er meget åbne, så dine gode ideer og forslag er velkomne.

Besøgene registreres og evalueres løbende. Vi skal mødes jævnligt; mere i starten, hvor vi skal have produkttræning og lære hinanden at kende. Sammen finder vi formen for den bedste vej.

Det er et nyt projekt, og vi ”asfalterer mens vi kører”, så vi vil løbende sammen skulle navigere i dette.

Du ansættes i Dansk Industri som fuldtidsmedarbejder på forhold og vilkår som øvrige medarbejdere her.

Ansættelsesperioden er fastsat til 24 måneder med opstart i august 2021 og til juli 2023.

Ferie forventes koordineret, så det afvikles samtidigt på ens hold og primært i industriferien.

Målet er, at vi foretager 900 virksomhedsbesøg i alt, det svarer til ca. 150 virksomheder årligt pr. hold.

Teamet vil mødes i København, men du kører i hverdagen ud fra din hjemmeadresse.

Interesseret?

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Niels Christian Nielsen på tlf. 2128 8555/ nicn@di.dk eller Anders Just Pedersen på tlf. 2949 4549/ ajp@di.dk. Du sender din ansøgning m.m. via ansøgningsknappen senest 15. juni 2021.

Om ordningen

Beskæftigelsesministeriet har bevilliget ekstraordinære midler til BFA Industri, til en indsats mod arbejdspladsnære aktiviteter målrettet metal- og maskinindustrien, men også slagteri, nærings- og nydelsesmidler, installation og service, samt vand/kloak og affald.

BFA Industri opretter derfor en opsøgende konsulenttjeneste, bestående af tre hold á to personer, hver med en arbejdsgiverrepræsenter og en lønmodtagerrepræsentant. På disse besøg vil virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde blive drøftet, samt hvilke forhold, der især er årsag til at branchen har en særlig bevågenhed fra såvel partssystemet som af myndigheder og det politiske system.

Konsulenterne vil rent praktisk blive ansat i organisationerne, 3 i CO-industri, 2 i DI og 1 i Tekniq Arbejdsgiverne.

Remember to mention that you found this position on Trinity CareerGate