Juniorprojektleder at Energinet

Posted 1 week ago

JUNIORPROJEKTLEDER

Har du et mål og ønske om at blive projektleder? Ønsker du et spændende og udfordrende job med elektrificering af Danmark? Du bliver tilknyttet et konkret projekt og seniorprojektleder, hvor du bliver involveret i alle dele af projektets livscyklus. Du får et dybt indblik i og kendskab til, hvordan vi arbejder i projekt-teams og hvordan de forskellige roller bidrager ind i projekterne. Vi forestiller os, at du om et par år vil være klar til at rykke videre til en rolle som selvstændig projektleder. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til dit arbejde.

Vær med til at udbygge el-systemet for indpasning af vedvarende energi
Du bliver en del af afdelingen Ledningsanlæg, som hører under selskabet Eltransmission. I Eltransmission bygger og vedligeholder vi det danske el-net og energiens udlandsforbindelser, så el-systemet er klar til morgendagens behov. Det konkrete projekt du bliver en del af til en start, indeholder kabellægning af 150kV kabler og efterfølgende mastenedtagning i Sydjylland.

Du indgår i en højt specialiseret faggruppe på 32 personer, som har ansvaret for at gennemføre kabel- og luftledningsprojekter - både med den tekniske ekspertise samt projektledelse af vores opgaver. I fællesskab med seniorprojektlederen, har I ansvaret for projektforløbet fra start til slut. Dine arbejdsopgaver favner bredt og indeholder blandt andet:

Projektplanlægning og myndighedsbehandling

  • Indkøb af materialer og arbejdsydelser
  • Forhandlinger med leverandører
  • Kontraktstyring (flere hundrede millioner kroner)
  • Leverandør- og entreprenørstyring
  • Kabelinstallation, nedgravning og systemtest
  • Overlevering af dokumentation til Asset

Du vil være med, hvor tingene sker
Du er muligvis nyligt uddannet fra en stærkstrøms-teknisk uddannelse og har et ønske om at gå projektledervejen. Du er videbegærlig og har mod på også at byde ind med den viden du har bygget op gennem studiet. Du er vedholdende og beslutsom, når det kommer til at sikre fremdrift, og du formår at bruge dit åbne og forstående væsen til at kommunikere præcist. Desuden har du let ved at gennemskue komplicerede problemstillinger og omsætte teori til praktiske løsninger. Du lægger vægt på høj kvalitet i arbejdet, og du arbejder selvdrevent, metodisk og struktureret. Sidst men ikke mindst har du en inkluderende fremtoning og et personligt drive, der sikrer, at vi sammen får projekterne i mål.

Ansøgning og kontakt
end din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket "send ansøgning". Vi afholder løbende samtaler og lukker rekrutteringen når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Dianna Høgh på telefon 61 24 43 89. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.