FH søger praktikanter med interesse for EU at Fagbevægelsens Hovedorganisation

Expires in 3 days

Er du interesseret i europæisk politik, og kunne du godt tænke dig at komme helt tæt på den politiske hverdag i Bruxelles? Ønsker du at arbejde for en hovedorganisation, hvis fokus er at fremme den danske fagbevægelses synspunkter i et hektisk og omskifteligt internationalt miljø?

Så har du nu chancen for at blive en del af Fagbevægelsens Hovedorganisations EU-arbejde i Bruxelles. Vi søger to stagiaires – en til forårssemestret fra 1. februar 2023 til medio juli 2023 og en til efterårssemestret fra 1. september 2023 til ultimo januar 2024.

Du får mulighed for at arbejde selvstændigt og vil blive en fast del af FH’s EU-kontors politiske interessevaretagelse ift. EU’s institutioner. EU-kontoret er et lille kontor, og du vil derfor hurtigt få meget ansvar og indgå som en vigtig del af kontorets arbejde i en hverdag, som aldrig er ens. Kontoret er desuden en integreret del af FH’s EU og International afdeling i København med ni medarbejdere i alt. Vi arbejder med mange højaktuelle sager, bl.a. inden for ansættelsesforhold, ligestilling, klimapolitik og digital omstilling, og vi lægger vægt på, at du får en lærerig og spændende tid hos os.

Om jobbet og dig

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

  • Overvågning af det faglige og politiske arbejde i EU inden for beskæftigelse, økonomiske og sociale anliggender og klimapolitik
  • Research og udarbejdelse af baggrundsnotater og analyser til baggrund for fagbevægelsens aktiviteter
  • Udarbejdelse af EU-nyhedsbrev
  • Deltagelse i konferencer, udvalgsmøder og arbejdsgrupper mv.
  • Daglig hjælp i driften af kontoret, herunder administrative opgaver.
  • Vi forventer, at du er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse og er interesseret i EU.

Du skal være ambitiøs og åben. Derudover skal du være indstillet på at tilpasse dig den politiske dagsorden og være parat til varierende arbejdsopgaver. Kendskab til fagbevægelsen og arbejdsmarkedsforhold vil være en fordel, men er ikke en forudsætning.

Du skal have gode skriftlige formulerings- og formidlingsevner samt en sund analytisk sans. Gode engelskkundskaber er et krav. Det er en forudsætning, at opholdet er meritgivende og kan indgå som led i din videregående uddannelse. Vi yder godtgørelse af bolig- og transportudgifter i Bruxelles som supplement til din SU.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Dorthe Andersen på +32 4 7777 8353 eller +45 2829 1617.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den sammen med dit CV og aktuelle anbefalinger senest torsdag den 22. september 2022 kl. 12.00 via https://fho.dk/stillinger/.

Angiv i din ansøgning, om du er interesseret i en praktik i foråret 2023 eller efteråret 2023.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet.

Om os

Fagbevægelsens Hovedorganisation er etableret 1. januar 2019 ved en sammenlægning af FTF og LO. Som talerør for 64 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere, er vi Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.